INSCHRIJVINGEN

De inschrijvingen zijn open en kunnen alleen online gebeuren.

Gelieve het formulier dat u per mail wordt toegezonden te ondertekenen en mee te brengen naar de admnistratieve controle op vrijdag 24/9.